Wiatraki Umysłu

1. Będzie Biało
2. Radedasz
3. Bałwochwalcy
4. Faza REM
5. Epileptic Waltz (instrumentalny)